Tag: ยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉิน หยูกยาที่สาว ๆ จำเป็นจะต้องบริโภคอย่างถูกวิธี

ยาคุม ที่ดูเหมือนจะสามารถทานได้ง่าย ๆ แบบยาทั่วไป ซึ่งที่จริงแล้ว กลับไม่ใช่ดังนั้น เพราะว่าในบางครั้ง กรณีที่สาว ๆ ได้กินยาคุมฉุกเฉินเข้าไป แล้วคงเกิดอาการวิงเวียน หรือเกิดอาการอาเจียนข้างใน 2 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าหากเกิดอาการอาเจียนหลังจากที่ได้กินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปภายใน 2 ชั่วโมง สาว ๆ จะต้องบริโภคยาคุมใหม่ แต่ถึงอย่างใดก็ตาม หมอไม่แนะนำให้สาว ๆ กินยาคุมฉุกเฉินเกินจำนวน 4 เม็ดด้วยกัน หรือว่ากินเกิน 2 กล่องต่อเดือนนั่นเอง และนี่ก็คือข้อกำหนดหรือว่าวิธีกินยาคุมแบบฉุกเฉิน ที่สาวทุกท่านจะต้องเรียนรู้พร้อมทั้งรับทราบ ยาคุมฉุกเฉินก็เพราะว่ากรณีฉุกเฉินที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงขณะที่มีการร่วมเพศ หากสาว ๆ อาจรับประทานยาคุมได้อย่างแม่นยำ ก็จะยิ่งสร้างสวัสดิภาพให้กับตัวเอง   ความสำคัญของยาคุมฉุกเฉิน มีผลทำให้สาว ๆ จำเป็นจะต้องรับประทานยาเมื่อจำเป็น ส่งผลทำให้ยาคุมฉุกเฉิน นับได้ว่าเป็นการคุ้มกัน ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จนกระทั่งเป็นเหตุให้สาว ๆ ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะฉะนั้น ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินภายในกรณีที่ฉุกเฉินเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ในขณะที่สาว ๆ หนุ่ม ๆ กำลังมีการร่วมเพศ […]