ความรักเกิดได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งแรก

ความรัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความดี หรือความชั่ว ย่อมส่งผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมกับสามารถแบ่งแยกสิ่งมากมาย ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ บางครั้งความรัก คงจะใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นทำเอาบางคนคงจะขาดสติกันไปเลย

 
เพราะความรักที่มีอยู่ ย่อมมีผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรัก รวมถึงสติของทุกท่านที่ถูกควบคุม ถ้าหากทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อใด ความรักที่มีขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกัน เหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง เป็นเหตุให้มีทั้งโทษและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลวร้าย เพราะว่าทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกคนไม่สามารถให้คำตอบกับตัวเองได้อย่างชัดเจน เพราะว่าความรักแต่ละคนนั้นมีความต่างกันออกไป แต่ถ้าว่าสิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นพบได้นั้น คือ ความรักความสุจริตใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความจริงใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะทำเอาเกิดความรัก โดยทุกท่านจะเริ่มต้นให้ความจริงใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องคัดเลือกรักคนใดคนหนึ่ง พร้อมทั้งจะให้ความบริสุทธิ์ใจกับคนนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ความจริงใจที่อุบัติขึ้นนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นให้ให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามในระยะเวลาต่อไป
 
ความรัก
เพราะฉะนั้นความรัก ไม่ใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนควรที่จะมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันจนทำให้เกิดความรัก พร้อมกับความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมมีผลให้เป็นความรักที่บริสุทธุ์อย่างแน่แท้